Termeni și condiții generale ale platformei Hedepy

10. 7. 2023

1. Cine suntem noi, care este scopul Platformei Hedepy și care este scopul acestor Termeni și Condiții generale?

Hedepy s.r.o., cu sediul social în V tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6, Republica Cehă, număr de identificare a societății: 092 06 281, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga sub numărul de dosar C 332559 (denumit în continuare „Operatorul” sau „noi”) este operatorul platformei de internet disponibile la adresa www.hedepy.ro (denumită în continuare „Platforma”). 

Platforma conține:

 • informații pentru publicul larg, cu accent pe psihoterapie și consiliere;
 • interfața pentru furnizarea de consultații online, în special în domeniul terapiei și al coaching-ului de către terapeuți cu experiență.

Prin intermediul Platformei, ne furnizăm serviciile în baza unui contract de furnizare de servicii și de utilizare a Platformei (denumit în continuare „Contractul”), care constă în special în furnizarea accesului la Platformă, permițând crearea unui Cont, gestionarea Contului, permiterea utilizării Platformei și alte servicii descrise în acești Termeni și Condiții („Servicii”).

Acești Termeni și Condiții comerciali („Termeni și Condiții”) se aplică Contractului pe care noi, în calitate de Operator al Platformei, îl încheiem cu orice utilizator al Platformei care rezervă Sesiuni individuale prin intermediul Platformei și participă la acestea (denumit „Client” sau „dumneavoastră”) (Clientul și Operatorul, denumiți în continuare în comun „Părțile” contractuale). Acești Termeni și Condiții reglementează drepturile și obligațiile noastre reciproce care decurg în legătură cu sau în temeiul Contractului. Acești Termeni și condiții fac parte integrantă din Contract. De asemenea, putem negocia un Contract în alte condiții decât cele prevăzute în acești Termeni și Condiții, caz în care prevalează dispozițiile prevăzute în Contract.

Dacă sunteți interesat să utilizați Platforma și să rezervați o Sesiune, este necesar să acceptați acești Termeni și Condiții, să vă familiarizați cu Politica de confidențialitate și să încheiați Contractul cu noi.   

Contractul și Termenii și Condițiile sunt guvernate de legislația cehă, în special de Legea nr. 89/2012, Coll. și de Codul civil, cu modificările ulterioare. În cazul în care o relație stabilită prin Contract (inclusiv Termenii și Condițiile) conține un element internațional (străin), atunci se convine că o astfel de relație este guvernată de legislația cehă. Cu toate acestea, această dispoziție nu afectează drepturile aplicabile consumatorilor.

Putem modifica sau completa în mod unilateral formularea Termenilor și condițiilor în orice moment. Noua formulare a Condițiilor intră în vigoare în a 15-a zi de la publicarea acesteia în cadrul Platformei. Vă vom informa cu privire la o astfel de modificare prin intermediul e-mailului de informare, pe Platformă sau atunci când vă conectați la Contul dumneavoastră de Client. Dacă nu sunteți de acord cu noua formulare a Condițiilor, puteți rezilia imediat Contractul prin e-mail. Acest lucru nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor care apar în perioada de valabilitate a textului anterior al Termenilor și Condițiilor. În acest caz, contractul va fi reziliat în ziua anterioară datei de intrare în vigoare a modificării notificate. În cazul în care nu vă exercitați dreptul de a rezilia contractul, noua formulare a Termenilor și condițiilor se va considera acceptată.

Dacă aveți nevoie să ne contactați, o puteți face prin intermediul următoarelor date de contact:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praga 6

e-mail: suport@hedepy.ro

telefon: +40 748 946 012

Vom lua legătura cu dumneavoastră cât mai curând posibil.

2. Cui se adresează platforma?

Platforma este destinată publicului larg pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la subiectul psihoterapiei și al sănătății mintale. În plus, prin intermediul Platformei este posibil să se stabilească o întâlnire (o „ședință”) cu un consultant în domeniul terapiei, coaching-ului sau consilierii (un „terapeut„). 

 

3. Oferim servicii de sănătate?

Nu furnizăm servicii de sănătate. Serviciile de sănătate, în sensul Legii nr. 372/2011 privind serviciile de sănătate, nu sunt furnizate sau mediate prin intermediul Platformei. Medierea sau furnizarea de servicii de sănătate nu reprezintă nici intenția și nici scopul atât al Operatorului și al Terapeuților, cât și al Platformei.

Prin rezervarea unei Ședințe, intrați în contact cu Terapeutul în mod voluntar și la cererea dumneavoastră. Recunoașteți că acest contact și comunicarea din cadrul Sesiunii nu face parte din asistența medicală, iar Terapeutul nu își asumă responsabilitatea pentru sănătatea dumneavoastră. 

În cazul în care primiți, în timpul unei Sesiuni, o recomandare din partea Terapeutului de a solicita ajutor profesional, sunteți obligat să luați în considerare aceste recomandări și să le luați în considerare în următoarea dvs. linie de acțiune. Nici Operatorul și nici Terapeutul nu poartă nicio responsabilitate pentru acțiunile dumneavoastră înainte, în timpul sau după Sesiune. Sunteți întotdeauna responsabil pentru toate deciziile și acțiunile dumneavoastră.

 

4. Cum se încheie Contractul și de ce să vă creați un Cont?

Vom încheia împreună Contractul prin înregistrarea contului dvs. de utilizator pe Platformă („Contul”), când Contractul este încheiat și intră în vigoare la livrarea acceptului de înregistrare a Contului, pe care îl vom trimite la adresa dvs. de e-mail pe care ați furnizat-o ca parte a înregistrării.

Recunoașteți că nu suntem obligați să încheiem Contractul (putem refuza să înregistrăm Contul) la discreția noastră, în special cu persoane care au încălcat anterior Contractul (inclusiv Termenii și Condițiile) sau au acționat cu încălcarea reglementărilor legale general obligatorii. 

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și prin confirmarea faptului că ați citit Politica de confidențialitate, vă exprimați consimțământul pentru încheierea Contractului, în temeiul căruia vă vom permite să utilizați Platforma și să folosiți Serviciile noastre. Prin urmare, utilizarea Platformei în scopul de a comanda o Ședință este posibilă numai pe baza înregistrării Contului, prin intermediul căruia veți putea vizita profilurile terapeuților („Profilul terapeutului”), pentru a rezerva date individuale de Ședințe și pentru a utiliza celelalte Servicii ale noastre.

 

5. Cum să vă înregistrați pe Platformă și să vă creați un Cont?

Înregistrarea unui Cont are loc prin intermediul Platformei, unde veți completa informațiile solicitate, veți fi de acord că v-ați familiarizat cu Termenii și Condițiile și cu Politica de Confidențialitate și astfel veți fi de acord cu încheierea Contractului. 

La înregistrarea Contului, sunteți obligat să furnizați doar adresa de e-mail și o parolă, în condițiile în care aceste informații vor fi utilizate pentru a vă conecta la Contul dumneavoastră, prin intermediul căruia este posibilă comandarea Sesiunilor și conectarea la acestea. Alte date care pot fi furnizate în timpul înregistrării sunt opționale, însă, dacă le completați, trebuie să furnizați informații adevărate, iar dacă le modificați în timpul utilizării, trebuie să ne notificați modificarea fără întârzieri nejustificate. 

Nu suntem răspunzători față de dvs. pentru niciun prejudiciu pe care l-ați putea suferi dacă furnizați informații false sau incorecte în momentul înregistrării pe Platformă. Nu verificăm acuratețea și veridicitatea datelor pe care le-ați furnizat.

Trebuie să aveți peste 18 ani pentru a configura un Cont și a utiliza Serviciile și pentru a vă conecta la o Sesiune; în acest caz, îl puteți configura fără consimțământul reprezentantului dvs. legal. Dacă aveți sub 18 ani, declarați că aveți consimțământul reprezentantului dvs. legal sau că sunteți suficient de matur din punct de vedere intelectual pentru a putea lua în considerare toate riscurile și condițiile Contractului și ale furnizării Serviciilor de unul singur. În cazul în care aveți îndoieli, ar trebui să vă consultați întotdeauna reprezentantul dvs. legal și să solicitați consimțământul acestuia.

Este responsabilitatea dvs. exclusivă de a utiliza numele de utilizator, parola și/sau alte coduri de acces furnizate în timpul înregistrării. Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu suferit în cazul dezvăluirii, furtului sau utilizării abuzive a datelor dvs. de conectare de către o terță parte și, dacă este cazul, sunteți obligat să schimbați imediat datele de conectare și să ne informați fără întârziere. Vă rugăm să nu partajați sau să nu dezvăluiți datele de conectare la contul dvs. cu/către oricine. Fiecare Client poate avea un singur Cont pe Platformă și nu are dreptul de a permite unor terțe părți să utilizeze acest Cont. 

Aveți dreptul să ne cereți să vă anulăm Contul în orice moment. Ne vom conforma cererii dumneavoastră în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Trimiteți-ne cererea de anulare a Contului în scris la adresa sediului nostru social sau în format electronic la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 17 din ”Termeni și condiții”.  

Recunoașteți că avem dreptul, la discreția noastră exclusivă, de a dezactiva temporar sau complet utilizarea Contului, în special în cazul în care vă încălcați obligațiile care vă revin în temeiul Contractului (inclusiv Termenii și Condițiile) sau, în legătură cu utilizarea Platformei, încălcați reglementările legale general obligatorii, în funcție de gravitatea unei astfel de încălcări. 

 

6. Care este conținutul Serviciilor noastre?

În baza Contractului, ne angajăm să vă furnizăm Serviciile în măsura în care acest lucru este permis de funcționalitățile Contului respectiv, prin urmare, vă vom permite să utilizați Platforma pentru a aranja Ședințe cu Terapeutul ales de dvs., să vă gestionați Contul și, dacă este necesar, să angajați alte servicii pe care Platforma vi le face posibile prin intermediul Contului. 

Recunoașteți că nu suntem un furnizor de servicii de consultanță. Sesiunile sunt furnizate de către Terapeuți, cu care încheiați un contract special pentru furnizarea de servicii de consiliere („Contract cu un Terapeut”). Contractul cu un Terapeut este reglementat de condițiile prevăzute la articolul 9 din acești Termeni și Condiții.

Recunoașteți că comandarea unei Ședințe prin intermediul Platformei nu creează nicio relație contractuală între noi și dumneavoastră. Toate relațiile contractuale care decurg din comandarea unei Ședințe sunt stabilite între Terapeutul relevant și dumneavoastră. 

În cazul în care încălcați obligațiile prevăzute în acești Termeni și Condiții față de noi sau față de Terapeut, intenționat sau nu, sunteți responsabil pentru prejudiciul cauzat și vă angajați să ne rambursați toate costurile pe care a trebuit să le suportăm pentru a remedia starea prejudiciabilă survenită din cauza comportamentului dumneavoastră infracțional.

Vă rugăm să rețineți că conținutul Platformei, inclusiv profilurile Terapeuților, este doar în scop informativ și nu constituie o promovare sau aprobare a produselor, serviciilor, procedurilor, tratamentelor, producătorilor, furnizorilor, mărcilor sau ideilor descrise sau descrise.

Recunoașteți că Platforma sau Contul nu trebuie să fie disponibile non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor noastre hardware și software sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților care ne furnizează funcționarea Platformei sau a altor servicii conexe, din cauza unor cazuri de forță majoră, a acțiunii unor terți sau a unei pene de curent sau de conectivitate. Veți fi notificat cu privire la orice întrerupere a Platformei, dacă este posibil, prin intermediul Platformei sau al Contului dvs.

 

7. Cum se poate rezerva o Sesiune și cum se desfășoară Sesiunea?

Prin intermediul Platformei, puteți comanda ora și data unei Ședințe cu Terapeutul ales, cu specializarea selectată, prin intermediul Profilului Terapeutului, unde Terapeuții individuali scriu date de Ședințe libere.

Veți rezerva Ședință prin intermediul ofertei disponibile pe Profilul Terapeutului. În cadrul formularului, veți completa datele solicitate și, dacă este necesar, detalii privind problema dumneavoastră. Prin plasarea comenzii pe profilul unui terapeut, vă veți da acordul pentru încheierea unui contract cu terapeutul.

Apoi veți plăti prețul pentru ședință în suma specificată pe Profilul Terapeutului. Puteți afla mai multe despre modul în care puteți plăti prețul în articolul 10 din  Termeni și Condiții.

După ce plătiți prețul pentru Sesiune, vă va fi trimisă prin e-mail o confirmare a comenzii dumneavoastră. Prin confirmarea plății, Terapeutul se angajează să vă ofere o Ședință și se încheie un Contract între dumneavoastră și Terapeut.

Imediat după ce ați rezervat o ședință pentru o anumită oră și zi cu un anumit terapeut și ați plătit prețul pentru ședință, vă vom trimite o confirmare a datei ședinței prin e-mail și vă vom trimite, de asemenea, un link înainte de data ședinței, prin intermediul căruia veți contacta terapeutul. 

Sesiunea propriu-zisă are loc online prin intermediul aplicației Twilio Inc, care este disponibilă direct de pe Platformă. Puteți alege, în funcție de preferințele dumneavoastră, dacă Sesiunea va avea loc doar în format text, audio sau audio-video.

Durata Sesiunii este specificată pentru fiecare ofertă de consultanță.  Sesiunile pot fi rezervate cu cel puțin 24 de ore înainte. În timpul Ședinței, Clientul și Terapeutul pot conveni asupra numărului de Ședințe următoare și asupra regularității acestora, cu condiția ca acest acord să poată fi apoi pus în aplicare prin comenzi ale următoarelor Ședințe din Cont, în conformitate cu procedura descrisă în acești Termeni și Condiții.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de prima Ședință și ați efectuat plata direct (nu prin Voucher în conformitate cu articolul 8 din acești Termeni și Condiții) și ați participat la Ședință, puteți trimite o cerere de rambursare a sumei plătite pentru Ședință în termen de 8 zile de la Ședință la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro, iar suma va fi rambursată în contul din care a fost plătită în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Acest lucru se aplică doar pentru prima Sesiune și fiecare Client poate exercita această opțiune cel mult o singură dată.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de prima Sesiune și ați efectuat plata folosind Abonament sau Voucherul în conformitate cu articolul 8 saul 9 din Termeni și Condiții și ați participat la Sesiune, puteți trimite o cerere pentru o nouă Sesiune de aceeași valoare în termen de 7 zile de la Sesiune la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro. În acest caz, vom aranja o nouă dată pentru o Sesiune cu un alt Terapeut. Acest lucru se aplică doar la prima Sesiune și fiecare Client poate exercita această opțiune cel mult o singură dată.

Puteți anula o Sesiune comandată cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora acesteia. Puteți anula Sesiunea prin intermediul Contului dumneavoastră, caz în care veți fi rambursat cu suma plătită pentru Sesiune în contul din care a fost plătită sau sau numărul inițial de sesiuni preplătite va fi reînnoit.. În cazul în care Sesiunea a fost plătită printr-un Voucher, cererea de anulare trebuie trimisă în format electronic la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro și în acest caz vi se va permite să alegeți o altă dată a Sesiunii – o astfel de procedură poate fi aplicată doar pentru perioada de valabilitate a Voucherului.

În cazul în care nu participați la o Sesiune aranjată sau o anulați în conformitate cu procedura descrisă mai sus, suma plătită pentru Sesiune sau suma pentru Voucherul utilizat pentru a plăti Sesiunea în momentul rezervării acesteia, este pierdută ca o compensație forfetară pentru Sesiunea planificată în favoarea Terapeutului și a Platformei. 

În cazul în care o Sesiune este anulată de către Terapeut sau o Sesiune nu are loc din motive imputabile Terapeutului sau Platformei și, în același timp, noi nu convenim altfel cu dumneavoastră, veți obține o rambursare a prețului pentru Sesiune prin transferarea banilor înapoi în contul bancar din care a fost plătită comanda Sesiunii sau numărul inițial de sesiuni preplătite va fi reînnoit.. În cazul plății comenzii cu un Voucher, va fi posibil să folosiți același Voucher care a fost folosit pentru Sesiunea anulată pentru a comanda o nouă Sesiune de aceeași valoare.

 

8. Care este utilizarea Voucherelor?

Prin intermediul Platformei, puteți să comandați și Voucherul nostru pentru consultații de tragere la sorți în suma pe care o veți alege („Voucher”). Termenii și condițiile se aplică la comanda și plata unui Voucher, în mod similar cu rezervarea datei Sesiunii. În baza unui contract de achiziție privind achiziționarea Voucherului, aveți aceleași drepturi și obligații ca și în cazul Contractului conform acestor Termeni și Condiții, în special în ceea ce privește drepturile consumatorilor.

9. Cum funcționează un abonament de membru?

Sesiunile pot fi furnizate și ca parte a unui abonament lunar („Abonament”). Ca parte a Abonamentului, puteți configura un program lunar în Contul dvs. pe baza numărului de Ședințe alese și plătite în avans pentru fiecare lună pentru Terapeutul curent („Ședințe plătite în avans”). Abonamentul va fi întotdeauna plătit în avans pentru fiecare lună calendaristică următoare, pe baza plăților automate de pe cardul de credit specificat. Confirmarea plății Abonamentului va fi trimisă la adresa de e-mail menționată în contul dumneavoastră.

După plata Abonamentului, numărul selectat de Sesiuni preplătite disponibile va fi adăugat la Contul dvs. și poate fi răscumpărat ca parte a rezervării Sesiunilor. Sesiunile preplătite disponibile nerevendicate pentru fiecare lună calendaristică pot fi transferate în luna următoare pe durata Abonamentului.

Abonamentul dvs. poate fi reziliat în orice moment în cadrul setărilor Contului dvs., cu efect din următoarea lună calendaristică pentru care nu ați fost încă taxat pentru Abonament. În cazul în care aveți sesiuni de consultații preplătite nerevendicate la sfârșitul Abonamentului dumneavoastră, la adresa de e-mail specificată în Contul dumneavoastră vor fi trimise vouchere standard unice în schimbul acestor sesiuni de consultații preplătite. Valabilitatea acestor Vouchere este de 1 an de la data emiterii lor. După această perioadă, aceste Vouchere se pierd în favoarea Operatorului.

Pe întreaga durată a Abonamentului curent, prețul Abonamentului și numărul de Ședințe Preplătite din Abonament vor corespunde prețului pentru o Ședință cu Terapeutul selectat, valabil în prima lună a Abonamentului curent. Orice creștere a prețului Sesiunilor terapeutului (din cauza unei modificări a listei de prețuri sau a promovării terapeutului la o categorie superioară de consultații individuale) nu afectează numărul de Sesiuni preplătite pe durata Abonamentului curent.

 

10. Cum se plătește pentru o Sesiune?

Prețul pentru o sesiune poate fi plătit:

 1. prin intermediul gateway-ului de plată unică al Comgate Payments a.s., accesibil de pe server, 
 2. prin intermediul Abonamentului cu Sesiuni preplătite sau  
 3. prin răscumpărarea Voucherului (dacă comanda Sesiunii permite această opțiune).  

O confirmare a plății Sesiunii sau a Voucherului va fi trimisă la adresa dvs. de e-mail furnizată la înregistrarea Contului. În același mod, vi se va trimite o confirmare de plată a Voucherului la adresa de e-mail specificată în Cont. Documentul contabil pentru Sesiunea ca atare vă va fi trimis de către noi, în calitate de Operator, documentul fiscal fiind emis pe numele și în contul Terapeutului.

Documentul fiscal va fi emis și trimis după o Sesiune finalizată sau după expirarea timpului de Sesiune în zadar, fără anularea acesteia, în conformitate cu procedura stabilită în acești Termeni și Condiții. În cazul în care Sesiunea a fost plătită cu un Voucher, documentul contabil va fi trimis Clientului care a răscumpărat Voucherul, nu persoanei care l-a achiziționat.

În cazul în care Voucherul nu este răscumpărat în perioada sa de valabilitate, atunci se consideră că a fost răscumpărat, iar suma plătită este pierdută ca o compensație forfetară către Operator pentru serviciile furnizate și activitățile conexe.

 

11. Când închei un Contract cu un Terapeut și care este conținutul acestuia?

Prin rezervarea unei Ședințe, adică prin trimiterea comenzii și efectuarea plății pentru Ședință, încheiați un Contract cu Terapeutul, cu condiția ca conținutul acestuia să fie dat de comanda de Ședință și de acești Termeni și Condiții.

În baza Contractului cu Terapeutul, Terapeutul furnizează Clientului servicii constând în activități de consultanță, iar Clientul recunoaște și este de acord că sfaturile și recomandările oferite de Terapeut în timpul unei Ședințe nu au scopul de a înlocui procesul de luare a deciziilor și voința proprie a Clientului în afacerile sale.

În plus față de ceea ce este prevăzut în acești Termeni și Condiții, nu veți suporta niciun cost suplimentar față de Terapeut în legătură cu anularea unei Ședințe.

Informațiile dezvăluite Terapeutului în timpul unei Ședințe sunt considerate confidențiale, iar Terapeutul se angajează, în limitele legislației în vigoare, să le păstreze confidențialitatea. Confidențialitatea Terapeutului este limitată în special în cazul în care, în conformitate cu Codul penal, acesta are așa-numita obligație de notificare a faptului că a fost sau ar fi putut fi comisă o infracțiune penală.

Recunoașteți și sunteți de acord că terapeutul poate consulta cursul și desfășurarea ședințelor cu alți profesioniști pentru a asigura cea mai bună calitate posibilă a ședințelor oferite. În cazul în care Clientul dorește să păstreze anumite părți ale unei Ședințe strict confidențiale (Terapeutul nu are dreptul de a dezvălui conținutul acestora unei terțe persoane, sub rezerva dispozițiilor de confidențialitate de mai sus), acesta îl va informa fără întârziere pe Terapeut. Terapeutul este obligat să respecte necondiționat această dorință a Clientului.

Terapeutul se angajează să ofere o îngrijire de urmărire Clienților obișnuiți, dacă Clientul dorește acest lucru, dreptul la îngrijire de urmărire încetează, dacă Terapeutul și Clientul au convenit să pună capăt colaborării sau dacă a trecut o perioadă mai mare de 3 luni în care Clientul nu a făcut nicio comandă pentru o Ședință. 

 

12. Care sunt cerințele tehnice minime pentru ca Utilizatorul să poată utiliza Platforma și pentru ca Sesiunile să se desfășoare în mod corespunzător?

Cerințele tehnice minime sunt următoarele:

 • Viteză de lățime de bandă Internet de cel puțin 384 kb/s
 • browser vezi detalii aici,
 • tabletă, desktop sau dispozitiv mobil capabil să se conecteze la internet și să aibă oricare dintre browserele de mai sus. 

Sunteți responsabil pentru îndeplinirea cerințelor tehnice și suportați, de asemenea, costurile asociate acestora; conexiunea la internet nu este asociată cu niciun cost suplimentar din partea noastră, iar tariful de conectare nu diferă de tariful furnizorului dvs. de internet.

 

13. Cum să vă comportați pe Platformă și în cadrul utilizării Serviciilor?

Vă angajați că:

 • veți respecta toate obligațiile prevăzute în reglementările legale general obligatorii și în acești Termeni și Condiții;
 • nu veți încălca proprietatea intelectuală a noastră sau a unor terțe părți (drepturi de autor, mărci comerciale, brevete etc.);
 • atunci când utilizați Serviciile prin intermediul Platformei, nu veți folosi referințe, comentarii, fraze, cuvinte sau grafice derogatorii, ofensatoare, scandaloase sau inacceptabile din punct de vedere social, sau alte gesturi referitoare la religie, rasă, orientare sexuală, sex sau alte grupuri țintă, sau care pot interfera cu drepturile personale (personalitate, demnitatea, onoarea, seriozitatea, viața privată, portretul personal, integritatea corporală) sau care au un caracter amenințător, de ură, hărțuire, obscen, înșelător, defăimător, abuziv sau ofensator, în special, atunci când o astfel de referire sau comentariu este capabil să aducă prejudicii unei persoane sau unui grup țintă;
 • nu veți promova sau disemina pe Platformă adresele altor site-uri web care au un scop similar cu Platforma și nu veți promova, afișa și publica reclame și alte mesaje similare acestora, fie că este vorba de un produs, serviciu, producător sau furnizor;
 • nu veți utiliza Platforma pentru a vinde bunuri, servicii sau pentru a distribui materiale promoționale.

 

14. Aveți și alte drepturi și obligații?

Atunci când utilizați Platforma, Contul și rezervați Sesiuni, vă angajați să respectați următoarele obligații:

 • să vă comportați în executarea Contractului în așa fel încât să nu prejudiciați buna reputație a Companiei și să respectați acești Termeni și Condiții;
 • să protejați drepturile de proprietate intelectuală care ne aparțin, precum și drepturile Terapeuților sau ale unor terțe părți, care ar putea fi afectate de executarea Contractului;
 • în cazul schimbării adresei de livrare a documentelor sau a datelor de contact, bancare și a altor detalii relevante pentru executarea Contractului, să ne informați fără întârziere nejustificată cu privire la aceste modificări; dacă nu faceți acest lucru, atunci orice imposibilitate și anume de a vă contacta este pe cheltuiala dumneavoastră.

Următoarele prevederi ale prezentului articol se aplică în cazul în care intrați într-o relație contractuală cu noi și cu un terapeut exclusiv în calitate de consumator, adică o persoană care acționează față de noi în afara domeniului de activitate comercială sau în afara domeniului de exercitare independentă a profesiei sale.

Vă dați în prealabil consimțământul explicit pentru furnizarea Serviciilor și a Ședințelor înainte de expirarea perioadei de retragere din Contract și a Contractului cu Terapeutul. Recunoașteți că nu vă puteți retrage de la furnizarea Serviciului dacă acesta a fost efectuat cu consimțământul dumneavoastră explicit prealabil înainte de expirarea perioadei de retragere. 

Ne ocupăm de reclamațiile dumneavoastră prin intermediul adresei de e-mail suport@hedepy.ro. Vom trimite informații despre soluționarea reclamației dumneavoastră la adresa dumneavoastră de e-mail.

Dacă sunteți un consumator, Autoritatea cehă de inspecție a comerțului este subiectul soluțiilor alternative de soluționare a litigiilor în ceea ce privește orice litigii apărute între noi și dumneavoastră în legătură cu Contractul sau cu furnizarea Serviciilor. (Inspectoratul Central – Departamentul ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Soluționarea alternativă a litigiilor este inițiată exclusiv la propunerea dvs. în cazul în care un litigiu nu a fost soluționat direct de către noi sau de către Terapeut. Propunerea poate fi înaintată în termen de cel mult 1 an de la data la care v-ați exercitat pentru prima dată dreptul care face obiectul litigiului, față de noi sau față de Terapeut. Aveți dreptul de a iniția o soluționare extrajudiciară a litigiilor online prin intermediul platformei ODR disponibilă pe site-ul ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. Care sunt drepturile dvs. din cauza prestației defectuoase și cum să le exercitați?

În cazul în care terapeutul nu vă oferă o ședință în mod corespunzător și în timp util, aveți dreptul de a rezerva o ședință de înlocuire cu terapeutul pe care îl alegeți.

Vă rugăm să vă exercitați drepturile din cauza executării defectuoase la noi, în calitate de Operator de platformă, fie în scris la adresa sediului nostru social, fie la adresa de e-mail suport@hedepy.ro. Veți fi informat cu privire la evoluția și executarea dreptului la despăgubire prin intermediul datelor de contact pe care le-ați furnizat în comanda Sesiunii respective.

Nu suntem responsabili pentru serviciile care vă sunt furnizate de către terți, cum ar fi calitatea conexiunii dvs. la internet, calitatea serviciilor de telecomunicații furnizate de operatorul relevant sau valoarea acestor taxe. 

Dezvoltăm și folosim instrumente pentru a ne asigura că Platforma este sigură pentru toți. Dacă observați orice încălcare a Termenilor și Condițiilor și/sau a reglementărilor general obligatorii, o puteți raporta prin e-mail la podpora@hedepy.cz. Luăm foarte în serios fiecare astfel de raport și îl abordăm în mod activ. Vă mulțumim că ne ajutați să menținem platforma în siguranță.

 

15. În ce măsură sunteți răspunzător atunci când utilizați Platforma?  Răspunderea noastră, în calitate de operator al platformei, este limitată în vreun fel?

Compania nu își asumă nicio răspundere pentru Sesiunile și conținutul postat pe Profilul Terapeutului, precum și pentru furnizarea corespunzătoare a Sesiunilor. Terapeutul este pe deplin responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de sesiunile sau informațiile terapeutului. Cu toate acestea, sunteți întotdeauna responsabil pentru propriile acțiuni înainte, în timpul și după o Sesiune. 

Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu cauzat de utilizarea necorespunzătoare a Platformei sau a Contului, indiferent de motiv (în special din cauza unor cazuri de forță majoră, acțiuni ale unei terțe părți sau ale Clientului, defecțiuni de alimentare sau de conectivitate). Nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu (inclusiv profituri pierdute) care ar apărea ca urmare a utilizării Platformei, a Contului sau din cauza limitării sau întreruperii disponibilității acestora, în plus, nu vom fi răspunzători pentru întreruperea furnizării Serviciilor, dacă aceasta este cauzată de terți sau de forță majoră (de ex, atac cibernetic, întrerupere pe termen lung a alimentării cu energie electrică sau a conexiunii de telecomunicații, servicii necorespunzătoare furnizate de companiile de servicii) sau de către un Terapeut (de exemplu, manipularea necorespunzătoare a Platformei, a Contului, neasigurarea conexiunii la internet, defecțiuni ale echipamentului, defecțiuni ale hardware-ului, componente și tehnologii ale terților etc.) sau pe motiv că funcționarea Platformei, a Contului este întreruptă. În aceste cazuri, renunțați la dreptul la despăgubiri.

Vă angajați să suportați toate consecințele juridice apărute ca urmare a încălcării obligațiilor dumneavoastră, cum ar fi obligațiile prevăzute în cadrul acestor Termeni și Condiții, a Contractului, a Contractului cu un Terapeut sau a obligațiilor prevăzute în reglementările legale general obligatorii. În plus, sunteți obligat să ne rambursați toate costurile și cheltuielile suportate ca urmare a formulării de pretenții de către terți față de noi din cauza încălcării obligațiilor dumneavoastră. Acest lucru nu aduce atingere dreptului Operatorului și al terților la despăgubiri (daune materiale și morale) survenite din cauza încălcării oricăreia dintre obligațiile Clientului.

 

16. Pentru ce perioadă se încheie contractul și cum poate fi reziliat?

Oricare dintre părțile contractante poate rezilia Contractul printr-o notificare scrisă (inclusiv prin e-mail) adresată celeilalte părți la adresa de e-mail a celeilalte părți. Perioada de preaviz este de o lună și începe în prima zi a lunii calendaristice următoare zilei în care notificarea scrisă a fost transmisă celeilalte părți.

Rezilierea Contractului are loc, de asemenea, printre altele, prin anularea Contului; acest lucru nu aduce atingere motivelor de reziliere a Contractului care rezultă din regulament. Contul poate fi anulat:

 • de comun acord;
 • ca urmare a unei încălcări a Contractului (inclusiv a Termenilor și Condițiilor) din partea Clientului
 • în caz de inactivitate a Contului mai mult de 24 de luni.
 • Părțile pot denunța Contractul doar în cazurile prevăzute de lege. Părțile nu se pot retrage din Contract în ceea ce privește prestațiile pe care și le-au oferit deja una alteia.

 

17. Cum rămâne cu proprietatea intelectuală?

Suntem executorul exclusiv și nelimitat al tuturor drepturilor de proprietate și, în cea mai mare măsură posibilă și permisă de lege, și al drepturilor personale asupra Platformei ca operă protejată de drepturi de autor în sensul Legii nr. 121/2000 privind drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu modificările ulterioare („Legea privind drepturile de autor”).

Prin încheierea Contractului, vă acordăm un drept limitat de utilizare a Platformei în măsura în care este în conformitate cu funcționalitățile care vă sunt puse la dispoziție în cadrul Contului („Licență„). Licența în temeiul prezentului Contract este neexclusivă. Licența se acordă pe durata Contractului. Licența este nelimitată în teritoriu și se acordă gratuit. În temeiul Licenței, nu aveți dreptul de a acorda o parte din autorizațiile care formează Licența (de a acorda o sublicență) unei terțe părți sau de a cesiona Licența unei terțe părți fără acordul nostru.

Toate drepturile noastre (atât cele de proprietate, cât și cele personale, pentru care legea permite acest lucru) asupra Platformei rămân la noi. În temeiul Contractului, nu vă acordăm drepturi suplimentare sau acces la Platformă dincolo de domeniul de aplicare al Licenței.

Încetarea contului sau orice altă reziliere a acordului se consideră, de asemenea, reziliere a abonamentului. În cazul în care, la data rezilierii Contractului sau a rezilierii Contului, se înregistrează un număr de Consultații preplătite sau Vouchere emise și nerevendicate, acestea vor fi pierdute fără nicio compensație pentru Operator.  

 

18. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale?

Atât Operatorul, cât și Terapeutul tratează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale aplicabile în scopul executării Contractului și al furnizării Serviciilor în conformitate cu acești Termeni și Condiții. Pentru mai multe informații despre modul în care sunt prelucrate datele dvs. personale, consultați Politica de confidențialitate GDPR.

 

19. Dispoziții finale

Operatorul își rezervă dreptul de a înceta funcționarea Serverului și/sau furnizarea de Servicii prin intermediul Serverului în orice moment, chiar și fără a oferi un motiv. Dacă se întâmplă acest lucru, Operatorul se va asigura că plățile Clienților; pentru Sesiunile, care din acest motiv nu vor mai avea loc, vor fi rambursate Clienților în același mod în care au fost plătite.

Orice ineficacitate sau invaliditate a oricărei prevederi a Termenilor și Condițiilor nu va duce la ineficacitatea sau invaliditatea acestora. O dispoziție nevalabilă sau ineficace a Termenilor și condițiilor va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei sens este cât mai apropiat de cel al dispoziției nevalabile sau ineficace.

Avem dreptul să furnizăm Serviciile și să operăm Platforma pe baza unei licențe comerciale; controlul licenței comerciale este efectuat, în limitele competențelor sale, de către biroul de licențe comerciale relevant. Suntem, de asemenea, supuși supravegherii Autorității cehe de inspecție comercială în ceea ce privește respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare. 

Acești Termeni și condiții intră în vigoare și produc efecte la 7 februarie 2022. Termenii și condițiile pot fi modificate.