Termeni și condiții generale ale platformei Hedepy

17.02.2024

Termeni și condiții generale ale platformei Hedepy- Servicii terapeutice

 

Hedepy s.r.o., cu sediul în V Tišině 474/3, Bubeneč, 160 00 Praga 6, Republica Cehă, Cod de Identificare Fiscală (CUI) 092 06 281, înregistrată în registrul comerțului ținut de Curtea Municipală din Praga, dosarul nr. C 332559 (denumit în continuare „Operatorul” sau „noi”) și operăm platforma de internet disponibilă la adresa www.hedepy.ro și aplicația mobilă Hedepy( denumite împreună în continuare „Platforma”). 

 

Acestea sunt termenii și condițiile noastre („Termenii și Condițiile“) și vă recomandăm să le citiți în întregime. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, dorim să evidențiem câteva dintre drepturile sau obligațiile care decurg din Termenii și Condițiile și pe care le considerăm utile să le evidențiem sau care ar putea fi considerate surprinzătoare pentru dumneavoastră. 

 • Vă rugăm să rețineți că, în general, nu suntem furnizorul Ședințelor; Ședințele sunt furnizate direct de Terapeut. Cu toate acestea, dacă participați la Ședință ca beneficiu din partea angajatorului dumneavoastră sau a partenerului de afaceri, în acest caz vă oferim Ședința noi înșine.
 • Termenii și Condițiile și relația noastră reciprocă sunt guvernate de legea cehă, chiar dacă conține un element internațional (extern). Cu toate acestea, această prevedere nu afectează niciun drept local aplicabil al consumatorilor.
 • Putem schimba sau modifica unilateral formularea Termenilor și Condițiilor în orice moment. Noua formulare a Termenilor și Condițiilor este efectivă în ziua a 15-a de la publicarea sa pe Platformă. Vă vom informa despre o astfel de modificare prin e-mail, prin intermediul Platformei și atunci când vă conectați la Contul dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord cu noua formulare a Termenilor și Condițiilor, puteți rezilia imediat Contractul prin e-mail. Aceasta se va face fără a afecta drepturile și obligațiile care decurg în timpul perioadei de valabilitate a formulării anterioare a Termenilor și Condițiilor. Într-un astfel de caz, Contractul se va rezilia în ziua precedentă datei de intrare în vigoare a modificării notificate. Dacă nu vă exercitați dreptul de a rezilia Contractul, noua formulare a Termenilor și Condițiilor va fi considerată ca fiind acceptată.
 • Oferirea de servicii de sănătate sau medicale nu face parte din Servicii sau din Ședințe.
 • Puteți anula Ședința cu cel puțin 24 de ore înainte de ora și data sa. Dacă o anulați mai târziu de 24 de ore înainte de ora stabilită, nu vă vom returna prețul deja plătit pentru Ședință.
 • Vă rugăm să rețineți că, dacă ne furnizați date sau informații incorecte sau incomplete la înregistrarea Contului pe Platformă sau la programarea Ședinței, nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu sau daună care ar putea fi cauzate de aceasta. De asemenea, vă rugăm să rețineți că nu ne asumăm nicio răspundere pentru Ședințele ținute de Terapeut sau pentru conținutul postat de acesta. Terapeutul este direct și integral responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de Ședință sau de informațiile furnizate de acesta. Cu toate acestea, sunteți întotdeauna responsabil pentru propriile dumneavoastră acțiuni înainte, în timpul și după o ședință de terapie. În plus, nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun prejudiciu sau daună care ar putea fi cauzate de utilizarea incorectă a Platformei sau pentru orice prejudiciu sau daună rezultată din utilizarea Platformei sau pentru limitarea sau întreruperea disponibilității Platformei.
 • Recunoașteți că avem dreptul, la discreția noastră exclusivă, să dezactivăm temporar sau complet utilizarea Contului și să blocăm Contul de la programarea Ședințelor, dacă încălcați obligațiile dumneavoastră în temeiul Contractului (inclusiv a Termen
 • În calitate de consumator, aveți, în general, dreptul de a vă retrage din contractul încheiat online în termen de 14 zile de la data încheierii contractului online fără niciun motiv. Vă rugăm să rețineți că nu aveți acest drept de retragere din Contract dacă v-am furnizat deja Serviciile conform contractului în întregime. Aceasta înseamnă că, odată ce am încheiat Contractul cu dumneavoastră și v-am furnizat Serviciile, nu aveți dreptul să vă retrageți din Contract. Dacă nu sunteți de acord cu acest proces, nu vă vom furniza Serviciile conform contractului până când perioada de retragere de 14 zile a expirat. Acest lucru se aplică și la achiziționarea de vouchere prin intermediul Platformei.

 

 1. Care este scopul Platformei Hedepy și care este scopul acestor Termeni și Condiții?

Platforma conține:

 • informații pentru publicul larg, cu accent pe psihoterapie și consiliere;
 • interfața pentru furnizarea de consultații online, în special în domeniul terapiei de către terapeuți cu experiență.

Prin intermediul Platformei, ne furnizăm serviciile în baza unui contract de furnizare de servicii și de utilizare a Platformei (denumit în continuare „Contractul”), care constă în special în furnizarea accesului la Platformă, permițând crearea unui Cont, gestionarea Contului, permiterea utilizării Platformei și alte servicii descrise în acești Termeni și Condiții („Serviciile”).

 

Acești Termeni și Condiții comerciali („Termeni și Condiții”) se aplică Contractului pe care noi, în calitate de Operator al Platformei, îl încheiem cu orice utilizator al Platformei care rezervă Sesiuni individuale prin intermediul Platformei și participă la acestea (denumit „Client” sau „dumneavoastră”) (Clientul și Operatorul, denumiți în continuare în comun „Părțile” contractuale). Acești Termeni și Condiții reglementează drepturile și obligațiile noastre reciproce care decurg în legătură cu sau în temeiul Contractului. Acești Termeni și condiții fac parte integrantă din Contract. De asemenea, putem negocia un Contract în alte condiții decât cele prevăzute în acești Termeni și Condiții, caz în care prevalează dispozițiile prevăzute în Contract.

 

Dacă sunteți interesat să utilizați Platforma și să rezervați o Sesiune, este necesar să acceptați acești Termeni și Condiții, să vă familiarizați cu Politica de confidențialitate și să încheiați Contractul cu noi.   

 

Contractul și Termenii și Condițiile sunt guvernate de legislația cehă, în special de Legea nr. 89/2012, Coll. și de Codul civil, cu modificările ulterioare. În cazul în care o relație stabilită prin Contract (inclusiv Termenii și Condițiile) conține un element internațional (străin), atunci se convine că o astfel de relație este guvernată de legislația cehă. Cu toate acestea, această dispoziție nu afectează drepturile aplicabile consumatorilor.

 

Putem modifica sau completa în mod unilateral formularea Termenilor și condițiilor în orice moment. Noua formulare a Condițiilor intră în vigoare în a 15-a zi de la publicarea acesteia în cadrul Platformei. Vă vom informa cu privire la o astfel de modificare prin intermediul e-mailului de informare, pe Platformă sau atunci când vă conectați la Contul dumneavoastră de Client. Dacă nu sunteți de acord cu noua formulare a Condițiilor, puteți rezilia imediat Contractul prin e-mail. Acest lucru nu va aduce atingere drepturilor și obligațiilor care apar în perioada de valabilitate a textului anterior al Termenilor și Condițiilor. În acest caz, contractul va fi reziliat în ziua anterioară datei de intrare în vigoare a modificării notificate. În cazul în care nu vă exercitați dreptul de a rezilia contractul, noua formulare a Termenilor și condițiilor se va considera acceptată.

 

Dacă aveți nevoie să ne contactați, o puteți face prin intermediul următoarelor date de contact:

Hedepy s.r.o.

V Tišině 474/3

160 00 Praga 6

e-mail: suport@hedepy.ro

telefon: +40 748 946 012

Vom lua legătura cu dumneavoastră cât mai curând posibil.

 

Deoarece suntem un „furnizor de servicii intermediare” și operăm „platforma online”, trebuie să respectăm Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind un Singur Piață pentru Serviciile Digitale și modificarea Directivei 2000/31/CE (Legea Serviciilor Digitale) (DSA). Acești Termeni și Condiții specifică informațiile necesare despre drepturile noastre și drepturile și obligațiile dvs. care decurg din DSA referitoare la conținutul potențial ilegal de pe Platformă.

Adresa de e-mail de contact este suport@hedepy.ro și este și un punct de contact desemnat pentru dvs. și, de asemenea, pentru autoritățile statale cu privire la problemele legate de DSA; este posibil să comunicați cu noi în limba cehă, engleză și română.

 

 1. Cui se adresează platforma?

Platforma este destinată publicului larg pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la subiectul psihoterapiei și al sănătății mintale. În plus, prin intermediul Platformei este posibil să se stabilească o întâlnire (o „ședință”) cu un consultant în domeniul terapiei, coaching-ului sau consilierii (un „terapeut„). 

 

 1. Oferim servicii de sănătate?

Dacă utilizați Platforma doar pentru Ședința cu Terapeuții, nu vă furnizăm și nici nu aranjăm furnizarea unui serviciu medical conform Legii privind Asistența Medicală.

Prin programarea unei Ședințe, intrați în contact cu Terapeutul voluntar și la cererea dvs. Recunoașteți că acest contact și comunicarea în cadrul Ședinței nu fac parte din asistența medicală și Terapeutul nu își asumă responsabilitatea pentru sănătatea dvs.

Dacă primiți, în timpul unei Ședințe, o recomandare de la Terapeut să căutați ajutor profesional, sunteți obligat să luați în considerare aceste recomandări și să le luați în considerare în următorul dvs. curs de acțiune. Nici Operatorul și nici Terapeutul nu își asumă nicio responsabilitate pentru acțiunile dvs. înainte, în timpul sau după Ședință. Sunteți întotdeauna responsabil pentru toate deciziile și acțiunile dvs.

 

 1. Cum se încheie Contractul și de ce să vă creați un Cont?

Vom încheia împreună Contractul prin înregistrarea contului dvs. de utilizator pe Platformă („Contul”), când Contractul este încheiat și intră în vigoare la livrarea acceptului de înregistrare a Contului, pe care îl vom trimite la adresa dvs. de e-mail pe care ați furnizat-o ca parte a înregistrării.

 

Recunoașteți că nu suntem obligați să încheiem Contractul (putem refuza să înregistrăm Contul) la discreția noastră, în special cu persoane care au încălcat anterior Contractul (inclusiv Termenii și Condițiile) sau au acționat cu încălcarea reglementărilor legale general obligatorii. 

 

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor și prin confirmarea faptului că ați citit Politica de confidențialitate, vă exprimați consimțământul pentru încheierea Contractului, în temeiul căruia vă vom permite să utilizați Platforma și să folosiți Serviciile noastre. Prin urmare, utilizarea Platformei în scopul de a comanda o Ședință este posibilă numai pe baza înregistrării Contului, prin intermediul căruia veți putea vizita profilurile terapeuților („Profilul terapeutului”), pentru a rezerva date individuale de Ședințe și pentru a utiliza celelalte Servicii ale noastre.

 

Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, confirmați că nu sunteți minor și aveți capacitate legală deplină de a încheia Contractul. În cazul în care sunteți minor sau nu aveți capacitate deplină de a încheia Contractul, este necesar consimțământul tutorelui legal pentru a încheia Contractul și a participa la Ședințe. Putem să vă cerem să demonstrați că sunteți adult, aveți capacitate legală deplină sau că tutorelui legal v-a exprimat consimțământul pentru încheierea Contractului în orice moment. Dacă nu reușiți să dovediți acest lucru, putem dezactiva contul dumneavoastră și încheia Contractul. Dacă nu demonstrați capacitatea legală deplină în timpul Ședinței, aceasta poate fi încheiată imediat și prețul pentru Ședință nu va fi rambursat.

 

Dorim să vă informăm că nu moderăm niciun conținut pe care îl publicați pe Platformă, deoarece domeniul acestui conținut este limitat la informații și date personale din profilul dvs., cum ar fi numele și prenumele dvs., datele de contact și informații despre Ședințele rezervate sau deja participate.

 

 1. Cum să vă înregistrați pe Platformă și să vă creați un Cont?

Înregistrarea unui Cont are loc prin intermediul Platformei, unde veți completa informațiile solicitate, veți fi de acord că v-ați familiarizat cu Termenii și Condițiile și cu Politica de Confidențialitate și astfel veți fi de acord cu încheierea Contractului. 

 

La înregistrarea Contului, sunteți obligat să furnizați doar adresa de e-mail și o parolă, în condițiile în care aceste informații vor fi utilizate pentru a vă conecta la Contul dumneavoastră, prin intermediul căruia este posibilă comandarea Sesiunilor și conectarea la acestea. Alte date care pot fi furnizate în timpul înregistrării sunt opționale, însă, dacă le completați, trebuie să furnizați informații adevărate, iar dacă le modificați în timpul utilizării, trebuie să ne notificați modificarea fără întârzieri nejustificate. 

 

Nu suntem răspunzători față de dvs. pentru niciun prejudiciu pe care l-ați putea suferi dacă furnizați informații false sau incorecte în momentul înregistrării pe Platformă. Nu verificăm acuratețea și veridicitatea datelor pe care le-ați furnizat.

 

Trebuie să aveți peste 18 ani pentru a configura un Cont și a utiliza Serviciile și pentru a vă conecta la o Sesiune; în acest caz, îl puteți configura fără consimțământul reprezentantului dvs. legal. Dacă aveți sub 18 ani, declarați că aveți consimțământul reprezentantului dvs. legal sau că sunteți suficient de matur din punct de vedere intelectual pentru a putea lua în considerare toate riscurile și condițiile Contractului și ale furnizării Serviciilor de unul singur. În cazul în care aveți îndoieli, ar trebui să vă consultați întotdeauna reprezentantul dvs. legal și să solicitați consimțământul acestuia.

 

Este responsabilitatea dvs. exclusivă de a utiliza numele de utilizator, parola și/sau alte coduri de acces furnizate în timpul înregistrării. Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu suferit în cazul dezvăluirii, furtului sau utilizării abuzive a datelor dvs. de conectare de către o terță parte și, dacă este cazul, sunteți obligat să schimbați imediat datele de conectare și să ne informați fără întârziere. Vă rugăm să nu partajați sau să nu dezvăluiți datele de conectare la contul dvs. cu/către oricine. Fiecare Client poate avea un singur Cont pe Platformă și nu are dreptul de a permite unor terțe părți să utilizeze acest Cont. 

Dacă aveți mai mult de un cont activ pe platformă, sunteți obligat să ne informați despre această situație pentru a putea asocia aceste conturi și a ține evidența ședințelor. Vom șterge unul dintre conturi după ce acesta este asociat cu celălalt, în urma unui acord mutual.

Aveți dreptul să ne cereți să vă anulăm Contul în orice moment. Ne vom conforma cererii dumneavoastră în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acesteia. Trimiteți-ne cererea de anulare a Contului în scris la adresa sediului nostru social sau în format electronic la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro

Recunoașteți că avem dreptul, la discreția noastră exclusivă, să dezactivăm utilizarea contului temporar sau complet și să blocăm contul dvs. pentru rezervarea ședințelor, dacă încălcați obligațiile din contract (inclusiv Termenii și Condițiile) sau încălcați reglementările legale obligatorii, în funcție de gravitatea încălcării sau dacă anulați și reprogramați ședințele fără niciun motiv specific și justificat.

 

 1. Care este conținutul Serviciilor noastre?

În baza Contractului, ne angajăm să vă furnizăm Serviciile în măsura în care acest lucru este permis de funcționalitățile Contului respectiv, prin urmare, vă vom permite să utilizați Platforma pentru a aranja Ședințe cu Terapeutul ales de dvs., să vă gestionați Contul și, dacă este necesar, să angajați alte servicii pe care Platforma vi le face posibile prin intermediul Contului. 

Recunoașteți că nu suntem un furnizor de servicii de consultanță. Sesiunile sunt furnizate de către Terapeuți, cu care încheiați un contract special pentru furnizarea de servicii de consiliere („Contract cu un Terapeut”). Contractul cu un Terapeut este reglementat de condițiile prevăzute la articolul 9 din acești Termeni și Condiții.

Recunoașteți că rezervarea Ședinței prin intermediul Platformei nu creează nicio relație contractuală între noi și dumneavoastră. Toate relațiile contractuale care decurg din comandarea unei Ședințe sunt stabilite între Terapeutul relevant și dumneavoastră. 

În cazul în care încălcați obligațiile prevăzute în acești Termeni și Condiții față de noi sau față de Terapeut, intenționat sau nu, sunteți responsabil pentru prejudiciul cauzat și vă angajați să ne rambursați toate costurile pe care a trebuit să le suportăm pentru a remedia starea prejudiciabilă survenită din cauza comportamentului dumneavoastră infracțional.

Vă rugăm să rețineți că conținutul Platformei, inclusiv profilurile Terapeuților, este doar în scop informativ și nu constituie o promovare sau aprobare a produselor, serviciilor, procedurilor, tratamentelor, producătorilor, furnizorilor, mărcilor sau ideilor descrise sau descrise.

Recunoașteți că Platforma sau Contul nu trebuie să fie disponibile non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor noastre hardware și software sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților care ne furnizează funcționarea Platformei sau a altor servicii conexe, din cauza unor cazuri de forță majoră, a acțiunii unor terți sau a unei pene de curent sau de conectivitate. Veți fi notificat cu privire la orice întrerupere a Platformei, dacă este posibil, prin intermediul Platformei sau al Contului dvs.

 

 1. Cum se poate rezerva o Sesiune și cum se desfășoară Sesiunea?

Prin intermediul Platformei, puteți rezerva ora și data Ședinței cu Terapeutul ales, cu specializarea selectată, prin intermediul Profilului Terapeutului, unde Terapeuții individuali scriu date de Ședințe libere.

Atunci când căutați un Terapeut, clasificăm profilurile Terapeuților în funcție de o clasificare implicită numită „recomandată”. De asemenea, puteți alege și alte modalități de clasificare a Terapeuților și a profilurilor lor, cum ar fi după durata experienței lor, numărul de recenzii și cel mai mic sau cel mai mare preț pentru Ședință. Pot fi adăugate și alte modalități suplimentare. Următoarele criterii sunt decisive pentru poziția în clasificarea recomandată: numărul de Ședințe oferite de Terapeut prin intermediul Platformei, numărul de date de Ședință disponibile în prezent pentru rezervare, numărul de Ședințe anulate de Terapeut și suma și media recenziilor. Toate aceste criterii au aceeași valoare și sunt egale între ele.

Veți rezerva Ședință prin intermediul ofertei disponibile pe Profilul Terapeutului. În cadrul formularului, veți completa datele solicitate și, dacă este necesar, detalii privind problema dumneavoastră. Prin plasarea comenzii pe profilul unui terapeut, vă veți da acordul pentru încheierea unui contract cu terapeutul.      

Apoi veți plăti prețul pentru ședință în suma specificată pe Profilul Terapeutului. Puteți afla mai multe despre modul în care puteți plăti prețul în articolul 10 din  Termeni și Condiții.

După ce plătiți prețul pentru Sesiune, vă va fi trimisă prin e-mail o confirmare a comenzii dumneavoastră. Prin confirmarea plății, Terapeutul se angajează să vă ofere o Ședință și se încheie un Contract între dumneavoastră și Terapeut.

Imediat după ce ați rezervat o ședință pentru o anumită oră și zi cu un anumit terapeut și ați plătit prețul pentru ședință, vă vom trimite o confirmare a datei ședinței prin e-mail și vă vom trimite, de asemenea, un link înainte de data ședinței, prin intermediul căruia veți contacta terapeutul. 

Sesiunea propriu-zisă are loc online prin intermediul aplicației Twilio Inc, care este disponibilă direct de pe Platformă. Puteți alege, în funcție de preferințele dumneavoastră, dacă Sesiunea va avea loc doar în format text, audio sau audio-video.

Durata Sesiunii este specificată pentru fiecare ședință.  Ședințele pot fi rezervate cu cel puțin 24 de ore înainte. În timpul Ședinței, Clientul și Terapeutul pot conveni asupra numărului de Ședințe următoare și asupra regularității acestora, cu condiția ca acest acord să poată fi apoi pus în aplicare prin comenzi ale următoarelor Ședințe din Cont, în conformitate cu procedura descrisă în acești Termeni și Condiții.

O singură ședință durează 50 de minute, sau 90 de minute în cazul terapiei de cuplu sau a unei terapii care implică mai mulți clienți, cu calendarul accesibil în profilurile terapeuților afișând-o ca o ședință de 60 de minute sau o ședință de 100 de minute. O ședință poate fi rezervată cu până la 24 de ore în avans. În timpul Ședințeii, clientul și terapeutul pot conveni asupra numărului de Ședințe suplimentare și a frecvenței acestora, cu condiția ca această înțelegere să poată fi ulterior pusă în aplicare prin comandarea de Ședințe suplimentare din cont, conform procedurii descrise în acești Termeni.

Terapeutul va aștepta online în apelul video al ședinței timp de 20 de minute după începerea Ședinței. Dacă vă conectați mai târziu, timpul Ședințeii nu va fi prelungit cu timpul de întârziere. Dacă nu vă conectați deloc la apelul video pentru ședință în decurs de 20 de minute, terapeutul vă va deconecta din apelul video și ședința va fi considerată solicitată, prin urmare nu vom rambursa prețul pentru această Ședință.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de prima Ședință și ați efectuat plata direct și ați participat la Ședință, puteți trimite o cerere de rambursare a sumei plătite pentru Ședință în termen de 8 zile de la Ședință la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro, iar suma va fi rambursată în contul din care a fost plătită în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. Acest lucru se aplică doar pentru prima Sesiune și fiecare Client poate exercita această opțiune cel mult o singură dată.

 

În cazul în care nu sunteți mulțumit de prima Sesiune și ați efectuat plata folosind Abonament sau Voucherul în conformitate cu articolul 8 saul 9 din Termeni și Condiții și ați participat la Sesiune, puteți trimite o cerere pentru o nouă Sesiune de aceeași valoare în termen de 7 zile de la Sesiune la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro. În acest caz, vom aranja o nouă dată pentru o Sesiune cu un alt Terapeut. Acest lucru se aplică doar la prima Sesiune și fiecare Client poate exercita această opțiune cel mult o singură dată.

Puteți anula o Sesiune comandată cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora acesteia. Puteți anula Sesiunea prin intermediul Contului dumneavoastră, caz în care veți fi rambursat cu suma plătită pentru Sesiune în contul din care a fost plătită sau sau numărul inițial de sesiuni preplătite va fi reînnoit.. În cazul în care Sesiunea a fost plătită printr-un Voucher, cererea de anulare trebuie trimisă în format electronic la adresa de e-mail: suport@hedepy.ro și în acest caz vi se va permite să alegeți o altă dată a Sesiunii – o astfel de procedură poate fi aplicată doar pentru perioada de valabilitate a Voucherului. În anumite cazuri și cu acordul terapeutului, este posibil să reprogramați o Ședință mai târziu de 24 de ore înainte de data și ora stabilite. Cu toate acestea, nu vă putem garanta că o astfel de reprogramare va fi posibilă.

În cazul în care nu participați la o Ședință programată sau o anulați conform procedurii descrise mai sus, suma plătită pentru Ședință sau suma pentru Voucherul folosit pentru plata Ședinței la rezervare este pierdută ca o compensație globală pentru Ședința planificată în favoarea terapeutului și a platformei.

În cazul în care o Ședință este anulată de către terapeut sau o Ședință nu are loc din motive imputabile terapeutului sau platformei și în același timp nu convenim altfel cu dumneavoastră, veți primi rambursarea sumei pentru Ședință prin transferul banilor înapoi în contul bancar din care a fost plasată comanda pentru Ședință sau numărul inițial de Ședințe preplătite va fi reînnoit. În cazul plății comenzii cu un Voucher, va fi posibil să folosiți același Voucher folosit pentru Ședința anulată pentru a comanda o nouă Ședință de aceeași valoare. De asemenea, terapeutul vă poate solicita să reprogramați Ședința, însă nu sunteți obligat să acceptați o astfel de reprogramare.

În cazul în care nu participați la o Sesiune aranjată sau o anulați în conformitate cu procedura descrisă mai sus, suma plătită pentru Sesiune sau suma pentru Voucherul utilizat pentru a plăti Sesiunea în momentul rezervării acesteia, este pierdută ca o compensație forfetară pentru Sesiunea planificată în favoarea Terapeutului și a Platformei. 

În cazul în care o Ședință este anulată de către Terapeut sau o Ședință nu are loc din motive imputabile Terapeutului sau Platformei și, în același timp, noi nu convenim altfel cu dumneavoastră, veți obține o rambursare a prețului pentru Ședință prin transferarea banilor înapoi în contul bancar din care a fost plătită comanda Sesiunii sau numărul inițial de sesiuni preplătite va fi reînnoit. În cazul plății comenzii cu un Voucher, va fi posibil să folosiți același Voucher care a fost folosit pentru Ședința anulată pentru a comanda o nouă Sesiune de aceeași valoare.Terapeutul vă poate cere, de asemenea, să reprogramați Ședința, însă nu sunteți obligat să acceptați o astfel de reprogramare.

 

 1. Care este utilizarea Voucherelor?

Prin intermediul Platformei, puteți să comandați și Voucherul nostru pentru consultații de tragere la sorți în suma pe care o veți alege („Voucherul”). Termenii și condițiile se aplică la comanda și plata unui Voucher, în mod similar cu rezervarea datei Sesiunii. În baza unui contract de achiziție privind achiziționarea Voucherului, aveți aceleași drepturi și obligații ca și în cazul Contractului conform acestor Termeni și Condiții, în special în ceea ce privește drepturile consumatorilor.

 

 1. Cum funcționează un abonament de membru? 

Sesiunile pot fi furnizate și ca parte a unui abonament lunar („Abonament”). Ca parte a Abonamentului, puteți configura un program lunar în Contul dvs. pe baza numărului de Ședințe alese și plătite în avans pentru fiecare lună pentru Terapeutul curent („Ședințe plătite în avans”). Abonamentul va fi întotdeauna plătit în avans pentru fiecare lună calendaristică următoare, pe baza plăților automate de pe cardul de credit specificat. Confirmarea plății Abonamentului va fi trimisă la adresa de e-mail menționată în contul dumneavoastră.   

După plata Abonamentului, numărul selectat de Sesiuni preplătite disponibile va fi adăugat la Contul dvs. și poate fi răscumpărat ca parte a rezervării Sesiunilor. Sesiunile preplătite disponibile nerevendicate pentru fiecare lună calendaristică pot fi transferate în luna următoare pe durata Abonamentului.  

Abonamentul dvs. poate fi reziliat în orice moment în cadrul setărilor Contului dvs., cu efect din următoarea lună calendaristică pentru care nu ați fost încă taxat pentru Abonament. În cazul în care aveți sesiuni de consultații preplătite nerevendicate la sfârșitul Abonamentului dumneavoastră, la adresa de e-mail specificată în Contul dumneavoastră vor fi trimise vouchere standard unice în schimbul acestor sesiuni de consultații preplătite. Valabilitatea acestor Vouchere este de 1 an de la data emiterii lor. După această perioadă, aceste Vouchere se pierd în favoarea Operatorului.  

Pe întreaga durată a Abonamentului curent, prețul Abonamentului și numărul de Ședințe Preplătite din Abonament vor corespunde prețului pentru o Ședință cu Terapeutul selectat, valabil în prima lună a Abonamentului curent. Orice creștere a prețului Sesiunilor terapeutului (din cauza unei modificări a listei de prețuri sau a promovării terapeutului la o categorie superioară ședințe individuale) nu afectează numărul de Sesiuni preplătite pe durata Abonamentului curent.

 

 

 1. Cum se plătește pentru o Șeidnță?

Prețul pentru o ședință poate fi plătit  :

 1. prin intermediul gateway-ului de plată unică al Comgate Payments a.s., accesibil de pe server, 
 2. prin intermediul Abonamentului cu Sesiuni preplătite sau  
 3. prin răscumpărarea Voucherului (dacă comanda Sesiunii permite această opțiune).  

O confirmare a plății Sesiunii sau a Voucherului va fi trimisă la adresa dvs. de e-mail furnizată la înregistrarea Contului. În același mod, vi se va trimite o confirmare de plată a Voucherului la adresa de e-mail specificată în Cont. Documentul contabil pentru Sesiunea ca atare vă va fi trimis de către noi, în calitate de Operator, documentul fiscal fiind emis pe numele și în contul Terapeutului.

Documentul fiscal va fi emis și trimis după o Sesiune finalizată sau după expirarea timpului de Sesiune în zadar, fără anularea acesteia, în conformitate cu procedura stabilită în acești Termeni și Condiții. În cazul în care Sesiunea a fost plătită cu un Voucher, documentul contabil va fi trimis Clientului care a răscumpărat Voucherul, nu persoanei care l-a achiziționat.

În cazul în care Voucherul nu este răscumpărat în perioada sa de valabilitate, atunci se consideră că a fost răscumpărat, iar suma plătită este pierdută ca o compensație forfetară către Operator pentru serviciile furnizate și activitățile conexe.

 

 

 1. Când închei un Contract cu un Terapeut și care este conținutul acestuia?

Prin rezervarea unei Ședințe, adică prin trimiterea comenzii și efectuarea plății pentru Ședință, încheiați un Contract cu Terapeutul, cu condiția ca conținutul acestuia să fie dat de comanda de Ședință și de acești Termeni și Condiții.

În baza Contractului cu Terapeutul, Terapeutul furnizează Clientului servicii constând în activități de consultanță, iar Clientul recunoaște și este de acord că sfaturile și recomandările oferite de Terapeut în timpul unei Ședințe nu au scopul de a înlocui procesul de luare a deciziilor și voința proprie a Clientului în afacerile sale.

În plus față de ceea ce este prevăzut în acești Termeni și Condiții, nu veți suporta niciun cost suplimentar față de Terapeut în legătură cu anularea unei Ședințe.

Informațiile dezvăluite Terapeutului în timpul unei Ședințe sunt considerate confidențiale, iar Terapeutul se angajează, în limitele legislației în vigoare, să le păstreze confidențialitatea. Confidențialitatea Terapeutului este limitată în special în cazul în care, în conformitate cu Codul penal, acesta are așa-numita obligație de notificare a faptului că a fost sau ar fi putut fi comisă o infracțiune penală.

Recunoașteți și sunteți de acord că terapeutul poate consulta cursul și desfășurarea ședințelor cu alți profesioniști pentru a asigura cea mai bună calitate posibilă a ședințelor oferite. În cazul în care Clientul dorește să păstreze anumite părți ale unei Ședințe strict confidențiale (Terapeutul nu are dreptul de a dezvălui conținutul acestora unei terțe persoane, sub rezerva dispozițiilor de confidențialitate de mai sus), acesta îl va informa fără întârziere pe Terapeut. Terapeutul este obligat să respecte necondiționat această dorință a Clientului.

Terapeutul se angajează să ofere o îngrijire de urmărire Clienților obișnuiți, dacă Clientul dorește acest lucru, dreptul la îngrijire de urmărire încetează, dacă Terapeutul și Clientul au convenit să pună capăt colaborării sau dacă a trecut o perioadă mai mare de 3 luni în care Clientul nu a făcut nicio rezervare pentru o Ședință. 

Terapeutul nu vă poate oferi servicii legale, însă puteți contacta aceste autorități și să căutați ajutor sau mai multe informații aici: link.

Vă rugăm să rețineți de asemenea că în anumite cazuri terapeutul poate avea obligația de notificare prevăzută de lege și în unele situații terapeutul este obligat să informeze poliția sau alte autorități în cazul în care terapeutul suspectează săvârșirea unei infracțiuni sau există suspiciunea că una ar putea fi săvârșită. Acest lucru nu se aplică tuturor infracțiunilor și delicvențelor, ci doar celor care intră sub incidența obligației de notificare. De asemenea, terapeutul este obligat să întreprindă pașii adecvați în cazul în care vă aflați în pericol și poate contacta persoana de contact de urgență dacă este necesar pentru a preveni un astfel de pericol.

 

 1. Care sunt cerințele tehnice minime pentru ca Utilizatorul să poată utiliza Platforma și pentru ca Sesiunile să se desfășoare în mod corespunzător?

Cerințele tehnice minime sunt următoarele:

 • Viteză Internetului de cel puțin 384 kb/s
 • browser vezi detalii aici,
 • tabletă, desktop sau dispozitiv mobil capabil să se conecteze la internet și să aibă oricare dintre browserele de mai sus. 

Sunteți responsabil pentru îndeplinirea cerințelor tehnice și suportați, de asemenea, costurile asociate acestora; conexiunea la internet nu este asociată cu niciun cost suplimentar din partea noastră, iar tariful de conectare nu diferă de tariful furnizorului dvs. de internet.

 

 1. Cum să vă comportați pe Platformă și în cadrul utilizării Serviciilor?

Vă angajați că:

 • veți respecta toate obligațiile prevăzute în reglementările legale general obligatorii și în acești Termeni și Condiții;
 • nu veți încălca proprietatea intelectuală a noastră sau a unor terțe părți (drepturi de autor, mărci comerciale, brevete etc.);
 • atunci când utilizați Serviciile prin intermediul Platformei, nu veți folosi referințe, comentarii, fraze, cuvinte sau grafice derogatorii, ofensatoare, scandaloase sau inacceptabile din punct de vedere social, sau alte gesturi referitoare la religie, rasă, orientare sexuală, sex sau alte grupuri țintă, sau care pot interfera cu drepturile personale (personalitate, demnitatea, onoarea, seriozitatea, viața privată, portretul personal, integritatea corporală) sau care au un caracter amenințător, de ură, hărțuire, obscen, înșelător, defăimător, abuziv sau ofensator, în special, atunci când o astfel de referire sau comentariu este capabil să aducă prejudicii unei persoane sau unui grup țintă;
 • nu veți promova sau disemina pe Platformă adresele altor site-uri web care au un scop similar cu Platforma și nu veți promova, afișa și publica reclame și alte mesaje similare acestora, fie că este vorba de un produs, serviciu, producător sau furnizor;
 • nu veți utiliza Platforma pentru a vinde bunuri, servicii sau pentru a distribui materiale promoționale.

 

 1. Aveți și alte drepturi și obligații?

Atunci când utilizați Platforma, Contul și rezervați Sesiuni, vă angajați să respectați următoarele obligații:

 • să vă comportați în executarea Contractului în așa fel încât să nu prejudiciați buna reputație a Companiei și să respectați acești Termeni și Condiții;
 • să protejați drepturile de proprietate intelectuală care ne aparțin, precum și drepturile Terapeuților sau ale unor terțe părți, care ar putea fi afectate de executarea Contractului;
 • în cazul schimbării adresei de livrare a documentelor sau a datelor de contact, bancare și a altor detalii relevante pentru executarea Contractului, să ne informați fără întârziere nejustificată cu privire la aceste modificări; dacă nu faceți acest lucru, atunci orice imposibilitate și anume de a vă contacta este pe cheltuiala dumneavoastră.

Următoarele prevederi ale acestui Articol se aplică în cazul în care intrați într-o relație contractuală cu noi și cu Terapeutul exclusiv în calitate de consumator, adică o persoană care acționează față de noi în afara domeniului lor de activitate comercială sau în afara domeniului de exercitare independentă a profesiei lor.

Ca și consumator, aveți în mod normal dreptul de a vă retrage din Contract în termen de 14 zile de la data încheierii Contractului online fără a da niciun motiv. Aceasta înseamnă că Contractul este tratat ca și cum nu ar fi fost niciodată încheiat și ambele părți trebuie să returneze ceea ce au furnizat reciproc (în magazinele online obișnuite, clientul returnează bunurile și vânzătorul returnează banii).

Noi suntem în rol de intermediar când rezervați o Consultație/Ședință, prin urmare, Acordul între noi se referă doar la utilizarea site-ului nostru și la profilul dvs. Noi nu suntem parte la Contractul cu Terapeutul, pe care îl încheiați prin rezervarea directă a Ședinței cu un anumit Terapeut. Vă rugăm să rețineți că nu aveți dreptul de a anula Contractul cu noi dacă v-am furnizat deja Serviciile în temeiul Contractului în întregime. Acest lucru se datorează faptului că Codul Civil prevede că nu aveți dreptul de a vă retrage din Contract dacă ați convenit ca noi să furnizăm serviciile înainte de expirarea perioadei de retragere de 14 zile. Pe scurt, aceasta înseamnă că odată ce am încheiat Contractul cu dvs. și v-am furnizat Serviciile, nu puteți să vă retrageți din Contractul cu noi. Dacă nu sunteți de acord cu acest procedeu, nu vă vom furniza Serviciile în temeiul Contractului până după expirarea perioadei de retragere de 14 zile. Acest lucru se va aplica și în cazul achiziției de Vouchere.

Din acest motiv, această secțiune a Termenilor și Condițiilor nu conține nicio altă informație despre retragerea din Contract, cum ar fi condițiile, termenele și alte proceduri, și nici nu veți găsi un formular de retragere.

Acordați consimțământul expres prealabil pentru furnizarea Serviciilor și Consultației/Ședinței înainte de expirarea perioadei de retragere și Acordului cu Terapeutul. Recunoașteți că nu puteți să vă retrageți din furnizarea Serviciului dacă acesta a fost efectuat cu consimțământul expres prealabil al dvs. înainte de expirarea perioadei de retragere.

Ne ocupăm de reclamațiile dvs. prin adresa de e-mail suport@hedepy.ro

 

 

 1. Care sunt drepturile dvs. din cauza prestației defectuoase și cum să le exercitați?

Dacă considerați că am făcut o greșeală, adică v-am furnizat un Serviciu defectuos (în ceea ce privește scopul sau calitatea care nu corespunde termenilor și condițiilor convenite), puteți face o reclamație în conformitate cu legea (în special Codul Civil). De asemenea, dacă considerați că Serviciile în vederea programării Ședinței au fost furnizate defectuos.

Dacă Terapeutul nu vă furnizează o Ședință într-un mod corespunzător și în timp util, aveți dreptul să rezervați o altă dată pentru Ședință cu Terapeutul ales de dvs.

Vă rugăm să vă exercitați drepturile privind defectele în prestare cu noi în calitate de Operator al Platformei, fie în scris la sediul nostru sau la adresa noastră de e-mail suport@hedepy.ro. Veți fi informat cu privire la progresul și soluționarea dreptului reclamat la despăgubire prin intermediul datelor de contact pe care le-ați furnizat în cadrul Contului dvs.

Dacă putem remedia defectul, ne puteți solicita să (1) îl remediem, (2) să completăm ce lipsește sau (3) să solicităm o reducere rezonabilă a prețului.

Dacă nu putem remedia defectul, puteți solicita să (1) facem o reducere rezonabilă a prețului sau (2) să ne retragem din Contract.

Vă rugăm să rețineți că motivul unei reclamații nu poate fi faptul că serviciul furnizat nu corespunde așteptărilor subiective ale dvs.

Trebuie să ridicați defectul cât mai curând posibil după ce îl descoperiți, dar nu mai târziu de 6 luni de la primirea prestării (furnizarea serviciilor). Vom emite un raport de reclamație atunci când faceți o reclamație.

Vă rugăm să includeți datele dvs. de contact împreună cu reclamația dvs., să descrieți despre ce reclamați, cum doriți să fie gestionată reclamația și că v-am furnizat serviciul. Atunci când faceți o reclamație, vă vom emite o confirmare electronică care va indica data reclamației, conținutul reclamației, metoda de gestionare solicitată și datele dvs. de contact.

Vom procesa reclamația și vom remedia defectul cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la formularea reclamației, cu excepția cazului în care suntem de acord în scris cu dvs. că va dura mai mult. Dacă nu respectăm termenul de 30 de zile pentru soluționarea reclamației, puteți să vă retrageți din Contract. Pentru o reclamație legitimă, aveți dreptul la rambursarea costurilor necesare, pe care trebuie să ni le solicitați cel târziu până la o lună după încheierea perioadei de defecte, dacă sunteți consumator. Odată ce reclamația a fost soluționată, vă vom emite o confirmare a soluționării reclamației.

Nu suntem responsabili pentru serviciile furnizate de terțe părți, cum ar fi calitatea conexiunii dvs. la internet, calitatea serviciilor de telecomunicații furnizate de operatorul relevant sau nivelul taxelor.

Dezvoltăm și utilizăm instrumente pentru a ne asigura că Platforma este sigură pentru toată lumea. Dacă observați încălcări ale Termenilor și/sau a legilor aplicabile în general, ne puteți raporta prin trimiterea unui e-mail la adresa suport@hedepy.ro. Luăm foarte în serios orice astfel de raport și acționăm activ în acest sens. Vă mulțumim că ne ajutați să menținem Platforma în siguranță.

 

 1. În ce măsură sunteți răspunzător atunci când utilizați Platforma?  Răspunderea noastră, în calitate de operator al platformei, este limitată în vreun fel?

Compania nu își asumă nicio răspundere pentru Sesiunile și conținutul postat pe Profilul Terapeutului, precum și pentru furnizarea corespunzătoare a Sesiunilor. Terapeutul este pe deplin responsabil pentru orice prejudiciu cauzat de sesiunile sau informațiile terapeutului. Cu toate acestea, sunteți întotdeauna responsabil pentru propriile acțiuni înainte, în timpul și după o Ședință.   

Nu suntem răspunzători pentru niciun prejudiciu cauzat de utilizarea necorespunzătoare a Platformei sau a Contului, indiferent de motiv (în special din cauza unor cazuri de forță majoră, acțiuni ale unei terțe părți sau ale Clientului, defecțiuni de alimentare sau de conectivitate). Nu vom fi răspunzători pentru niciun prejudiciu (inclusiv profituri pierdute) care ar apărea ca urmare a utilizării Platformei, a Contului sau din cauza limitării sau întreruperii disponibilității acestora, în plus, nu vom fi răspunzători pentru întreruperea furnizării Serviciilor, dacă aceasta este cauzată de terți sau de forță majoră (de ex, atac cibernetic, întrerupere pe termen lung a alimentării cu energie electrică sau a conexiunii de telecomunicații, servicii necorespunzătoare furnizate de companiile de servicii) sau de către un Terapeut (de exemplu, manipularea necorespunzătoare a Platformei, a Contului, neasigurarea conexiunii la internet, defecțiuni ale echipamentului, defecțiuni ale hardware-ului, componente și tehnologii ale terților etc.) sau pe motiv că funcționarea Platformei, a Contului este întreruptă. În aceste cazuri, renunțați la dreptul la despăgubiri.

Vă angajați să suportați toate consecințele juridice apărute ca urmare a încălcării obligațiilor dumneavoastră, cum ar fi obligațiile prevăzute în cadrul acestor Termeni și Condiții, a Contractului, a Contractului cu un Terapeut sau a obligațiilor prevăzute în reglementările legale general obligatorii. În plus, sunteți obligat să ne rambursați toate costurile și cheltuielile suportate ca urmare a formulării de pretenții de către terți față de noi din cauza încălcării obligațiilor dumneavoastră. Acest lucru nu aduce atingere dreptului Operatorului și al terților la despăgubiri (daune materiale și morale) survenite din cauza încălcării oricăreia dintre obligațiile Clientului.

 

 1. Pentru ce perioadă se încheie contractul și cum poate fi reziliat?

Oricare dintre părțile contractante poate rezilia Contractul printr-o notificare scrisă (inclusiv prin e-mail) adresată celeilalte părți la adresa de e-mail a celeilalte părți. Perioada de preaviz este de o lună și începe în prima zi a lunii calendaristice următoare zilei în care notificarea scrisă a fost transmisă celeilalte părți.

Rezilierea Contractului are loc, de asemenea, printre altele, prin anularea Contului; acest lucru nu aduce atingere motivelor de reziliere a Contractului care rezultă din regulament. Contul poate fi anulat:

 • de comun acord;
 • ca urmare a unei încălcări a Contractului (inclusiv a Termenilor și Condițiilor) din partea Clientului
 • în caz de inactivitate a Contului mai mult de 24 de luni.
 • Părțile pot denunța Contractul doar în cazurile prevăzute de lege. Părțile nu se pot retrage din Contract în ceea ce privește prestațiile pe care și le-au oferit deja una alteia.

Părțile pot să se retragă din Contract doar în cazurile stipulate de lege. Părțile nu pot să se retragă din Contract în ceea ce privește prestările pe care le-au furnizat deja reciproc.

Încetarea Contului sau alte modalități de încetare a Acordului vor fi considerate și ca încetare a Abonamentului. În cazul în care la data încetării Contractului sau a Contului sunt înregistrate un număr de Ședințe Preplătite sau Vouchere emise neutilizate, acestea vor fi pierdute fără compensare către Operator.

 

 

 1. Cum rămâne cu proprietatea intelectuală?

Suntem executorul exclusiv și nelimitat al tuturor drepturilor de proprietate și, în cea mai mare măsură posibilă și permisă de lege, și al drepturilor personale asupra Platformei ca operă protejată de drepturi de autor în sensul Legii nr. 121/2000 privind drepturile de autor și drepturile conexe drepturilor de autor, cu modificările ulterioare („Legea privind drepturile de autor”).

Prin încheierea Contractului, vă acordăm un drept limitat de utilizare a Platformei în măsura în care este în conformitate cu funcționalitățile care vă sunt puse la dispoziție în cadrul Contului („Licență„). Licența în temeiul prezentului Contract este neexclusivă. Licența se acordă pe durata Contractului. Licența este nelimitată în teritoriu și se acordă gratuit. În temeiul Licenței, nu aveți dreptul de a acorda o parte din autorizațiile care formează Licența (de a acorda o sublicență) unei terțe părți sau de a cesiona Licența unei terțe părți fără acordul nostru.

Toate drepturile noastre (atât cele de proprietate, cât și cele personale, pentru care legea permite acest lucru) asupra Platformei rămân la noi. În temeiul Contractului, nu vă acordăm drepturi suplimentare sau acces la Platformă dincolo de domeniul de aplicare al Licenței.

Încetarea contului sau orice altă reziliere a acordului se consideră, de asemenea, reziliere a abonamentului. În cazul în care, la data rezilierii Contractului sau a rezilierii Contului, se înregistrează un număr de Ședinșe preplătite sau Vouchere emise și nerevendicate, acestea vor fi pierdute fără nicio compensație pentru Operator.  

 

 1. Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră personale?

Atât Operatorul, cât și Terapeutul tratează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu reglementările legale aplicabile în scopul executării Contractului și al furnizării Serviciilor în conformitate cu acești Termeni și Condiții. Pentru mai multe informații despre modul în care sunt prelucrate datele dvs. personale, consultați Politica de confidențialitate GDPR.

 

 1. Raportarea Conținutului, Mecanism de Notificare și Acțiune

Dacă considerați că un conținut publicat pe Platformă este ilegal, puteți raporta acest lucru prin e-mail. Este posibil să utilizați formularul atașat Termenilor și Condițiilor ca anexă 1. Odată ce primim un astfel de raport, vă confirmăm primirea raportului printr-un e-mail. De asemenea, vă notificăm fără întârziere nedreaptă despre decizia noastră în ceea ce privește informația la care se referă notificarea și vă furnizăm informații cu privire la posibilitățile de opoziție împotriva unei astfel de decizii.

Dacă omiteți sau nu includeți unele dintre informațiile necesare conform formularului din anexa 1, luați în considerare faptul că notificarea dvs. ar putea să nu fie procesată din cauza lipsei de informații necesare din partea noastră.

Vom procesa toate notificările care includ informațiile necesare într-un mod prompt, diligent, non-arbitrar și obiectiv. Nu folosim niciun mijloc automatizat și de luare a deciziilor pentru astfel de procesări.

 

 1. Rezolvarea alternativă a litigiilor pentru consumatori

Dacă dumneavoastră ca și Client sunteți totodată și consumator, adică ați încheiat un Contract cu noi în afara activității dumneavoastră comerciale, conform Legii nr. 634/1992 Sb., privind Protecția Consumatorilor, aveți dreptul la o soluționare alternativă a litigiilor de consum care decurg din Contract. În acest caz, puteți contacta Autoritatea de Inspectare Comercială din Cehia (Inspectoratul Central – Departamentul ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praga 1, e-mail: adr@coi.cz, website: www.adr.coi.cz).

Rezolvarea alternativă a litigiilor de consum este întotdeauna inițiată doar la cererea dumneavoastră, în cazul în care nu ați reușit să rezolvați litigiul cu noi direct (dacă este vorba despre furnizarea serviciilor noastre).

Puteți depune o cerere pentru rezolvarea litigiilor în afara instanței nu mai târziu de un an de la data la care ați exercitat pentru prima dată dreptul în dispută cu noi – simplu spus – atunci când ne-ați făcut prima reclamație.

În plus, puteți iniția și rezolvarea litigiilor în afara instanței online pe platforma ODR disponibilă la www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Puteți folosi un procedeu similar dacă litigiul este legat de un Contract cu un Terapeut.

 

 1. Dispoziții finale

Operatorul își rezervă dreptul de a înceta funcționarea Serverului și/sau furnizarea de Servicii prin intermediul Serverului în orice moment, chiar și fără a oferi un motiv. Dacă se întâmplă acest lucru, Operatorul se va asigura că plățile Clienților; pentru Sesiunile, care din acest motiv nu vor mai avea loc, vor fi rambursate Clienților în același mod în care au fost plătite.

Orice ineficacitate sau invaliditate a oricărei prevederi a Termenilor și Condițiilor nu va duce la ineficacitatea sau invaliditatea acestora. O dispoziție nevalabilă sau ineficace a Termenilor și condițiilor va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei sens este cât mai apropiat de cel al dispoziției nevalabile sau ineficace.

Avem dreptul să furnizăm Serviciile și să operăm Platforma pe baza unei licențe comerciale; controlul licenței comerciale este efectuat, în limitele competențelor sale, de către biroul de licențe comerciale relevant. Suntem, de asemenea, supuși supravegherii Autorității cehe de inspecție comercială în ceea ce privește respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare. 

Acești Termeni și condiții intră în vigoare și produc efecte la 17.02. 2024. Termenii și condițiile pot fi modificate.

Puteți găsi versiunea anterioară a Termenilor și Condițiilor aici.

 

Anexa 1 la Termeni și Condiții

FORMULAR DE NOTIFICARE ȘI ACȚIUNE

 

Trimis de (nume și prenume):

Detalii de contact (e-mail):

Explicație de ce considerați conținutul a fi ilegal:

Identificarea clară și descrierea conținutului pe care îl considerați ilegal (adresa URL și, dacă este necesar, informații suplimentare care permit identificarea conținutului ilegal):

Prin trimiterea acestui raport, confirmați că aveți o credință de bună-credință că informațiile și acuzațiile conținute în acesta sunt exacte și complete.